Festivaly

Minulý rok se Cliché movie účastnilo několika festivalů a autorských projekcí. Zavítali jsme na PAF, Dětskou filmovou zahradu, Svěžíma očima, Ostravského koníčka, Juniorfilm či autorské projekce Na prádle a Underfilm. Zněkterých jsme si odnesli také ocenění. V roce 2008 se v tomto chystáme pokračovat. Určitě se objevíme na již zmíněných akcích a nově na mnoha dalších.